PSYCHOSOM 1/2012

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Obsah 1/2012

____________________________________________________________________________________________
Uzávěrka čísla 1/2012 dne 29. 2. 2012, recenzní řízení bylo uzavřeno 31. 1. 2012.

Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto Jan Pešek, grafická úprava: V. Chvála. The articles are peer-reviewed.

ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84

© LIRTAPS, o. p. s.

PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://www.medvik.cz/kramerius/handle/ABA008/84989
Vychází s mediální podporou Psychiatrie pro praxi (SOLEN)

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0