PSYCHOSOM 1/2009

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Psychosom 1/2009

OBSAH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PSYCHOSOM, 2009;7(1)

Uzávěrka čísla 1/2009 dne 31.1.2009, recenzní řízení bylo uzavřeno 15.2.2009
Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků.
The articles are peer-reviewed.
ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84, © LIRTAPS, o.p.s.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0