PSYCHOSOM 2/2011

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Obsah

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uzávěrka čísla 2/2011 dne 30. 4. 2011, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 4. 2011.
Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava: V. Chvála.  The articles are peer-reviewed.
ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84
© LIRTAPS, o. p. s.
PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou:
http://www.medvik.cz/kramerius/handle/ABA008/84989
Vychází s mediální podporou Psychiatrie pro praxi (SOLEN)

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0