Psychosom 1-2/2016

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

OBSAH 1-2/2016


Uzávěrka dvojčísla 1-2/2016 dne 1. 5. 2016, recenzní řízení bylo uzavřeno 30. 4. 2016. Toto číslo obsahuje přílohu k 16.konferenci psychosomatické medicíny v Liberci. Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio a Pencil Skatch. Internetová verze běží na otevřené platformě WordPress na adrese www.psychosom.cz u poskytovatele Wedos. ISSN2336-7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) / MK ČR E 187 84 © LIRTAPS, o. p. s. PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903 Časopis byl zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR od r. 2015 Vychází 4× ročně

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0