PSYCHOSOM 1-2/2019

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Obsah čísla

Uzávěrka čísla 1-2/2019 dne 15. 5. 2019, recenzní řízení bylo uzavřeno 30. 4. 2019. Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com ISSN 2336-7741 (Print) ISSN 1214-6102 (Online), MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS, © LIRTAPS, o. p. s., PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0

Zobrazení: 0