PSYCHOSOM 4/2010

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Obsah

EDITORIAL:CHVÁLA V.: CO POŘÁD MÁTE S TOU DUŠÍ?!  (str.246)KAZUISTIKA:VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ  - KAZUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE  ( s. 248)TEORIE:STACKEOVÁ D., BÖHMOVÁ M.: PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŘÍTOMNOSTI OTCŮ U PORODU   (s. 252)PRAXE

: MASNER O.: PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA V GÖRLITZ – KŘEHKÝ SVĚT MEZI INTERNÍ MEDICÍNOU A PSYCHIATRIÍ  (s. 278) ELSNER H., KÖLLE H. ET AL.: POUŽITIE SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIÍ NA PSYCHOSOMATICKEJ KLINIKE  (s. 282) GLOSA: HONZÁK R.: DŮVĚŘIVOST JE ZNÁMKOU VYSOKÉ SOCIÁLNÍ INTELIGENCE    (s. 293) ETIKA: HONZÁK R.: JAK LÉČIT DIKTÁTORA?    (s. 296) ZPRÁVY Z KONFERENCÍ: KONEČNÁ H.: ZPRÁVA Z PSYCHOSOMATICKÉHO KONGRESU ISPOG    (s. 299) DISKUSE: HÁNOVÁ Z.: HLEDÁM SLOVA…    (s. 302) POLITIKA: ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU SDRUŽENÍ PRO PSYCHOSOMATIKU ZE DNE 5. 10. 2010    (s. 304) AKTUALITY:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uzávěrka čísla 4/2010 dne 31. 10. 2010, recenzní řízení bylo uzavřeno 30. 9. 2010. Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava: V. Chvála. (Ilustrace v tomto čísle převzaty z knihy Miguel de Cervantes Saavedra: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, 2. díl, ilustrace Gustav Dore, 1605) The articles are peer-reviewed. ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84 © LIRTAPS, o. p. s. PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://www.medvik.cz/kramerius/handle/ABA008/84989 Vychází s mediální podporou Psychiatrie pro praxi (SOLEN)

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0