PSYCHOSOM 3/2009

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

OBSAH

PSYCHOSOM, 2009;7(3)

Uzávěrka čísla 3/2009 dne 31. 8. 2009, recenzní řízení bylo uzavřeno 31. 7. 2009 Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. The articles are peer-reviewed. ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84 © LIRTAPS, o. p. s. Toto číslo vyšlo s podporou Nadace zdraví, Preciosa a.s.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0