PSYCHOSOM 3-4/2021

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
Obsah čísla
  • Uzávěrka čísla 3-4/2021 dne 1. 11. 2021, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 10. 2021

    Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

  • ISSN 2336-7741 (Print)
  • ISSN 1214-6102 (Online)
  • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
  • © LIRTAPS, o. p. s.
  • PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903
  • Toto médium je zcela nezávislé na farmaceutických firmách  
Číst více

EDITORIAL

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

CHVÁLA V.: UJME SE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY NOVÁ GENERACE?

Nad posledním dvojčíslem tohoto roku se přistihuji při naději, že už se psychosomatické myšlení založené především na bio-psycho-sociálním modelu zdraví a nemoci v našich ordinacích zabydluje. Lékaři, kteří přicházejí k atestaci nástavbového oboru, hledají své místo mezi čistě biologickou medicínou a psychoterapií. Dobře je to patrné z práce, kterou přinášíme v rubrice Pro praxi, paní doktorky Prokopové.

Číst více

PRO PRAXI

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PROKOPOVÁ M.: SLOVO MÍSTO SKALPELU, ROZHOVOR MÍSTO HOSPITALIZACE ?

V České republice je možné věnovat se psychosomatické medicíně a získat v ní nástavbovou atestaci teprve od r. 2013. Velký zájem o toto vzdělávání mají praktičtí lékaři, na kterých leží tíha prvního kontaktu s nemocnou populací. U nich ale také často zůstávají ti, u kterých po nezbytném vyšetření u specialistů potíže neustupují. V jejich ordinacích proto zůstává většina pacientů s MUS (medicínsky nevysvětlitelný symptom). Dovednost, jak obrátit pozornost správným směrem, tedy k psychosociálním okolnostem stonání, je to, co ilustruje tato kazuistika.

Číst více

TEORIE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

DOLÁKOVÁ K.: JSME NA PRAHU NOVÉHO PARADIGMATU?

ABSTRAKT:  DOLÁKOVÁ K.: JSME NA PRAHU NOVÉHO PARADIGMATU? PSYCHOSOM 2021; 19(3-4) S. 161-171
Cílem článku je zamyslet se nad současným poznáním na poli vědy a medicíny jakožto celku a pátrat nad možností budoucího vývoje poznání o lidském zdraví.

Číst více

DISKUSE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

DISKUSE: POTŘEBJE NAŠE MEDICÍNA NOVÉ PARADIGMA?

Text Ing. Kláry Dolákové prošel odbornou recenzí s bouřlivou diskusí. To byl důvod, proč jsme se zeptali některých autorit, co si myslí o potřebě nového paradigmatu a jeho prosazování. Je to něco, co naše medicína potřebuje, co očekává, nebo čemu se brání? Nebyl článek George L. Engela The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine, který vyšel 8. dubna 1977 ve světově uznávaném médiu Science právě takovou výzvou pro biomedicínu?

Číst více

VÝZKUM

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

ULRICHOVÁ a kol.: PORUCHA TĚLESNÉHO SCHÉMATU U PACIENTŮ S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ

Mentální anorexie (MA) je psychiatrické onemocnění postihující majoritně dospívající dívky. Jednou z charakteristik mentální anorexie je porucha tělesného schématu. Pacienti trpící mentální anorexií jsou nespokojeni s vlastním tělem a může u nich docházet k poruše percepce tělesných rozměrů. Existuje řada studií dokládajících nadhodnocování tělesných proporcí u pacientů s MA.

Číst více

KRÁTCE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ZANEDBÁVÁNÍ V DĚTSTVÍ ZHORŠUJE ODPOVĚĎ NA STRES U PACIENTŮ S DIABETEM 2. TYPU

Snad jen diabetologa překvapí, že nárůst nemocných s diabetem typu 2 může souviset se stresem prožívaným v dětství. Ten, kdo ví, jak těžce prožívají rozvody rodičů naše děti, nemůže být překvapen nárůstem této diagnózy v populaci, která se vyznačuje více než 50% rozvodovostí. Nové důkazy přinesl výzkumný tým vedený Nelly Monzer. Dlouhodobé studie spojují týrání dětí s diabetem typu 2 v dospělosti s dětským zanedbáváním. 

Číst více

KRÁTCE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAKOU DAŇ ZAPLATÍME NA ZDRAVÍ POPULACE, KDYŽ SE V DĚTSTVÍ DĚJÍ ŠPATNÉ VĚCI?

Když jsme lékařskému plénu na odborné schůzi České lékařské společnosti představovali čerstvě lokalizovanou učebnici Základní psychosomatická péče autorů Tress, Krusse a Ott, ozvala se z pléna starší kolegyně, která zrovna listovala v nové knize: „Proboha, zase ty matky!? Už zase prý můžeme za zdraví svých dětí! A já myslela, že už od toho máme pokoj!“

Číst více

ÚVAHY, ESEJE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PONĚŠICKÝ J.: KAM SE UBÍRÁ PSYCHOTERAPIE?

Odpověď: Tím směrem, kterým se ubírá naše civilizovaná společnost. Ve formě kritické reakce na ni, či přizpůsobením se, jak v ní bezproblémově fungovat:
Stále více a více v co nejkratším čase; důraz je kladen na výkon a ekonomickou efektivitu. Proto, dle mého vědění, na celém světě „vyhrává“ kognitivně behaviorální psychoterapie či i jiné formy krátkodobé terapie zaměřené na příznak. Výzkum efektů léčby, sledovaných většinou krátkodobě, tento trend potvrzuje. Teprve v posledních letech se ukazuje, že déletrvající terapie, např. psychoanalytická, předčí KBT dlouhodobými kladnými výsledky.

Číst více

ÚVAHY, ESEJE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

HONZÁK R.: MOC A NEMOC MEDICÍNY

Když se v padesátých letech minulého století rozběhly Moskvou režírované procesy s (do té doby) nejagilnějšími soudruhy v čele s Rudolfem Slánským, přišli právem dezorientovaní dělníci za vrchním představitelem caropapismu a ptali se, komu tedy mají věřit? Soudruh Gottwald, který byl rád, že ho paranoidní Stalinova akce minula, odpověděl pythicky: Straně věřte, soudruzi!

Číst více

ÚVAHY, ESEJE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ŠIMEK J.: V ČEM SE PROLÍNAJÍ A V ČEM SE LIŠÍ PSYCHOSOMATIKA A PSYCHOTERAPIE?

Chceme-li dvě věci srovnávat a vymezovat mezi nimi hranice, potřebujeme mít definici obou. Pokud jde o psychoterapii a psychosomatickou medicínu, psychoterapie je definována docela přesně, což nelze říci o psychosomatické medicíně. Pro náš úkol tedy budeme muset nějak definovat psychosomatickou medicínu. Přitom nemusíme vytvořit závaznou a všemi nutně přijímanou definici, když to nejde.

Číst více

AKCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

SETKÁNÍ LÉKAŘŮ PSYCHOSOMATIKŮ

Dovolujeme si vás pozvat na připravovaná setkání lékařů psychosomatiků, která proběhnou formou kazuisticko-teoretických seminářů.
Semináře probíhají prezenčně vzhledem ke kazuistické formě a s následnou možností balintovské skupiny po ukončení semináře s MUDr. Romanou Hronovou.
Semináře proběhnou v denním stacionáři Psychosomatické kliniky v Praze v Divoké Šárce od 17 hodin, účastnický poplatek bude 200 Kč, nezahrnuje poplatek na balintovské skupiny.

Číst více

LITERÁRNÍ KOUTEK

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

MICHAIL ZOSČENKO: JAK JSEM STONAL

Upřímně řečeno, stůňu raději doma.
…dostal jsem se do takové zvláštní nemocnice, kde se mi leccos nezamlouvalo. Sotva nemocného přivezou, zanášejí ho do knihy přímo pod tabulkou s nápisem: Výdej mrtvol od 15 – 16 hodin. (…) Pravil jsem muži, který mě zapisoval: „Proč tady vyvěšujete takové odporné nápisy, soudruhu felčare? Nemocný člověk má stejně pramalý zájem o takovouhle četbu.“

Číst více

AKCE (2)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁSTAVBOVÉHO OBORU PSYCHOSOMATIKA NA PSYCHOSOMATICKÉ KLINICE PRAHA

Vzdělávání je koncipováno na dva roky a můžete jím naplnit velkou část praktické přípravy k atestaci (podle požadavků vzdělávacího programu nástavbového oboru psychoso-matika). Zahájení praktické výuky psychosomatiky plánujeme na začátek letního semestru. Nově jsme připravili program Nácvik dovedností.

Číst více